k l i m a t y z a c j a     

w e n t y l a c j a     

KontaktBIURO
email: biuro@vaks.com.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
tel.  502-842-204
tel.  505-640-611
tel.  505-640-223
email: inwestycje@vaks.com.pl

DZIAŁ SERWISÓW
tel.  502-898-696

KSIĘGOWOŚĆ
tel.  519-325-715
email: ksiegowosc@vaks.com.pl