k l i m a t y z a c j a     

w e n t y l a c j a     

Kontakt


VAKS Spółka Akcyjna
ul. Międzyleska 6
50-514 Wrocław
KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000368540
NIP: 8943010507, REGON: 021381402 Kapitał zakładowy: 955 000 zł zapłacony w całości

BIURO
email: biuro@vaks.com.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
tel.  513-068-006
tel.  505-640-226
tel.  505-640-611
email: inwestycje@vaks.com.pl

KSIĘGOWOŚĆ
tel.  505-640-223
email: ksiegowosc@vaks.com.pl