k l i m a t y z a c j a     

w e n t y l a c j a     

Dane spółki


VAKS Spółka Akcyjna
siedziba: Polska, woj. dolnośląskie, powiat Wrocław, gmina Wrocław
adres: ul. Hipolita Cegielskiego 50, 52-130 Wrocław
NIP: 8943010507
Regon: 021381402
KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000368540
Kapitał zakładowy: 955 000 zł
adres poczty e-mail: biuro@vaks.com.pl
adres strony: www.vaks.com.pl